2006/4 Akershus fylkeskommune

Innklaget: Akershus fylkeskommune
Klager: Acos AS
Saksdokument: 20064
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: EPE
Registrert inn: 09.01.2006
Avsluttet: 17.01.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat