2006/5 Forsvarsbygg

Innklaget: Forsvarsbygg
Klager: Kirkenær Varmesentral Energi
Saksdokument: 20065
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Erstatning,Konkurranseform

Sammendrag

Innklagede iverksatte en konkurranse med forhandling vedrørende leveranse av ferdig varme, basert på fornybare energikilder i form av ren biomasse, til Rena leir. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskrift om offentlig anskaffelser av 2001 § 4-2 ved å iverksette konkurranse med forhandling uten at det var hjemmel til det. Innklagede har erkjent at klager har krav på å få erstattet den negative kontraktsinteresse som følge av forgjeves deltakelse i konkurransen. Klagers anførsler for øvrig førte dels ikke frem, ble dels ikke behandlet.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: RSA
Registrert inn: 09.01.2006
Avsluttet: 12.03.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda