Gå til innhold

2006/9 Meløy kommune

Innklaget: Meløy kommune
Klager: Solhaug Entreprenør AS
Saksdokument: 20069
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Annet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for totalentreprise i forbindelse med utbygging av en barnehage. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forhandlingsforbudet ved at leverandørenes tilbud ble endret gjennom forhandlinger. Videre hadde innklagede brutt kravet til likebehandling ved at bare klager måtte gi pris på overvannsgrøft i sitt tilbud. Forskriftens § 17-2 (2) og kravet til forutberegnelighet var brutt ved at innklagede hadde oppgitt ulike tildelingskriterier i kunngjøringen og i konkurransegrunnlaget, og ved at det i konkurransegrunnlaget stod ?bl.a? før angivelsen av tildelingskriteriene. Klagenemnda fant også at verken anskaffelsesprotokollen eller begrunnelsen for valg av tilbud tilfredsstilte regelverkets krav.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LTH
Registrert inn: 10.01.2006
Avsluttet: 11.12.2006
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda