2007/15 Havforskningsinstituttet

Innklaget: Havforskningsinstituttet
Klager: HelikopterDrift AS
Saksdokument: 200715
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse vedrørende leie av helikopter og fly til selundersøkelser i Grønlandshavet uten å kunngjøre denne i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser. Idet anskaffelsens verdi oversteg den nasjonale terskelverdi, konstaterte klagenemnda brudd på kunngjøringsplikten i forskriften § 13-1.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 02.02.2007
Avsluttet: 07.05.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda