2007/26 Kollektivtransportproduksjon AS

Innklaget: Kollektivtransportproduksjon AS
Klager: Signex AS
Saksdokument: 200726
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Frister

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse vedrørende foliering av vinduer, glass- og endevegger til MX T-banevogn. Klagenemnda kom til at innklagede brøt kravet til konkurranse i anskaffelseslovens § 5 og forsyningsforskriftens § 3-1 (1) ved å fastsette en for kort frist for mottak av forespørsel om å delta.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 05.03.2007
Avsluttet: 25.06.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda