2007/28 Vardar AS

Innklaget: Vardar AS
Klager: Heinsen & Agger aps
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 20070312
Avsluttet: 20070507
Status: Avgjort
Avgjort av: