Gå til innhold

2007/4 Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner

Innklaget: Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner
Klager: Tønsberg Revisjonsdistrikt
Saksdokument: 20074
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5,Innsyn/taushetsplikt,Konkurranseform,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en begrenset konkurranse med forhandling for avtale om revisjon av regnskap og forvaltningsrevisjon av tre kommuner. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde adgang til å utlyse anskaffelsen som en anskaffelse med forhandlinger. Kravet i anskaffelsesforskriftens § 4-1 var brutt, i det vilkårene for konkurranse med forhandlinger ikke forelå.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: PLA
Registrert inn: 10.01.2007
Avsluttet: 26.02.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda