2007/47 Sykehuset Østfold HF

Innklaget: Sykehuset Østfold HF
Klager: Moss Taxi
Saksdokument: 200747
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse,Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende pasient- og smågodstransport. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt forskriftens § 8-10 (1) bokstav c) ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud på grunnlag av vesentlige forbehold mot krav til kapasitet. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 03.04.2007
Avsluttet: 03.09.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda