Gå til innhold

2007/5 Kvinesdal kommune

Innklaget: Kvinesdal kommune
Klager: ECO Bygg AS
Saksdokument: 20075
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Vedståelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende bygging av en barnehage. Klagenemnda fant at innklagede brøt de grunnleggende kravene i anskaffelsesloven § 5 ved ikke å sluttføre konkurransen innen vedståelsesfristens utløp, eventuelt ved ikke å oppfordre tilbyderne om å forlenge vedståelsesfristen innen den opprinnelige fristens utløp. Nemnda kom til at vilkårene for erstatning for den positive kontraktsinteresse var oppfylt.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 10.01.2007
Avsluttet: 11.06.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda