2007/51 Sykehuset Østfold HF

Innklaget: Sykehuset Østfold HF
Klager: Fredrikstad og Sarpsborg Taxisentral AS
Saksdokument: 200751
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende pasient- og smågodstransport. Klagenemnda tok ikke stilling til klagers anførsler knyttet til innklagedes tildelingsevaluering da nemnda i sak 2007/47 vedrørende samme anskaffelse kom til at innklagede hadde brutt forskriftens § 8-10 (1) bokstav c) ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud på grunnlag av vesentlige forbehold mot krav til kapasitet.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 13.04.2007
Avsluttet: 03.09.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda