2007/58 Hardanger Innkjøpssamarbeid v/ Odda kommune

Innklaget: Hardanger Innkjøpssamarbeid v/ Odda kommune
Klager: Sentralvaskeriet for Rogaland AS
Saksdokument: 200758
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Annet,Avvisning av tilbud

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 09.05.2007
Avsluttet: 17.09.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat