2007/66 Sykehuset Innlandet

Innklaget: Sykehuset Innlandet
Klager: Moelven Elektro AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 20070605
Avsluttet: 20070611
Status: Avgjort
Avgjort av: