2007/7 Norges vassdrags- og energidirektorat

Innklaget: Norges vassdrags- og energidirektorat
Klager: SilicaTech ANS
Saksdokument: 20077
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud,Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av et kjemisk absorpsjonsanlegg for CO2. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde fastsatt usaklig konkurransebegrensende kvalifikasjonskrav.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 20070116
Avsluttet: 20070618
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda