Gå til innhold

2007/84 Nordreisa kommune

Innklaget: Nordreisa kommune
Klager: Spider Industrier AS
Saksdokument: 200784
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5,Reelle forhandlinger

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandlinger vedrørende overvåkning og fjernstyring av pumpestasjoner og renseanlegg. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt kravet til likebehandling i lovens § 5 ved å vektlegge egne negative erfaringer som ikke var objektivt konstaterbare. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 29.06.2007
Avsluttet: 10.09.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda