Gå til innhold

2007/9 Helse Nordmøre og Romsdal HF

Innklaget: Helse Nordmøre og Romsdal HF
Klager: Nor Tekstilservice Drift AS
Saksdokument: 20079
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: RSA
Registrert inn: 18.01.2007
Avsluttet: 13.03.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat