Gå til innhold

2007/97 Oslo kommune

Innklaget: Oslo kommune
Klager: Sandum AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 20070803
Avsluttet: 20070815
Status: Avgjort
Avgjort av: