Gå til innhold

2007/99 Ålesund kirkelige fellesråd

Innklaget: Ålesund kirkelige fellesråd
Klager: Ryde & Berg Orgelbyggeri AS
Saksdokument: 200799
Avgjørelse: Avvist - ikke hensiktsmessig av andre grunner
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 09.08.2007
Avsluttet: 05.12.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat