Gå til innhold

2008/1 Smøla kommune

Innklaget: Smøla kommune
Klager: SmølaBygg AS
Saksdokument: 20081
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Innsyn/taushetsplikt,Tildelingsevaluering,Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for bygge- og anleggsarbeider i forbindelse med bygging av to utleieboliger. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravene til forutberegnelighet, likebehandling og etterprøvbarhet ved angivelsen av tildelingskriteriene og evalueringen av disse. Videre var kravet til forutberegnelighet brutt ved at klager ikke hadde fått oversendt møteprotokoll fra tilbudsåpningen.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LTH
Registrert inn: 28.12.2007
Avsluttet: 03.03.2008
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda