2008/136 Oslo kommune v/Renovasjonsetaten

Innklaget: Oslo kommune v/Renovasjonsetaten
Klager: Bentzen Transport AS
Saksdokument: 2008136
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Erstatning,Frister,Innsyn/taushetsplikt,Konkurranseform,Tildelingsevaluering,Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling for avfallsinnsamling i Oslo kommune. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriftens § 14-1 (1) ved å kunngjøre en konkurranse med forhandling uten at det var hjemmel for dette i forskriftens § 14-3. Videre kom nemnda til forskriftens § 20-1 var brutt ved anvendelsen av underkriteriene ?tilbudt personells kompetanse? og ?tiltak for å rekruttere, opprettholde og beholde ansatte? som tildelingskriterium. Det ble antatt at klager kunne ha krav på erstatning for den negative kontraktsinteresse. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ISL
Registrert inn: 23.07.2008
Avsluttet: 09.02.2009
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda