2008/143 Porsanger kommune

Innklaget: Porsanger kommune
Klager: Johan Isaksen AS
Saksdokument: 2008143
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Annet,Avvisning av leverandør,Avvisning av tilbud,De generelle kravene i § 5,Feil i/uklart konkurransegrunnlag,Innsyn/taushetsplikt,Klageadgang/klagefrist/karens

Sammendrag

Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse for vintervedlikehold av veier og plasser i Porsanger kommune. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 6 jf. § 5, ved at det ikke var tatt inn informasjon om klausul om lønns- og arbeidsvilkår i konkurransegrunnlaget. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ISL
Registrert inn: 11.08.2008
Avsluttet: 09.03.2009
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda