Gå til innhold

2008/2 Fredrikstad kommune m.fl.

Innklaget: Fredrikstad kommune m.fl.
Klager: Konica Minolta Business Solutions Norway AS
Saksdokument: 20082
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør,Begrunnelse,Endring av konkurransegrunnlag,Frister,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale vedrørende kjøp/leasing av kopi- og multifunksjonsmaskiner. Klagenemndas flertall fant at innklagedes avvisning av klager med hjemmel i forskriftens § 20-12 (2) d var rettmessig. Nemnda konkluderte med at innklagede i strid med regelverket hadde gjort vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget etter at konkurransen var kunngjort. Videre var regelverket brutt ved at det ikke innen 15 dager fra klagers anmoding ble gitt en tilfredsstillende nærmere begrunnelse. Innklagede hadde også brutt kravet til forutberegnelighet under evalueringen av tildelingskriteriet ?pris?. Kravet til likebehandling var brutt ved at ikke samtlige leverandører fikk forespørsler om forlengelse av vedståelsesfristen. Endelig fant klagenemnda at innklagede hadde brutt regelverket ved at bare en representant fra oppdragsgiver var til stede under tilbudsåpningen. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LTH
Registrert inn: 04.01.2008
Avsluttet: 25.02.2008
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda