2008/214 Garanti-Instituttet for Eksportkreditt

Innklaget: Garanti-Instituttet for Eksportkreditt
Klager: Firstventura AS
Saksdokument: 2008214
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Annet,Begrunnelse,Feil i/uklart konkurransegrunnlag,Klageadgang/klagefrist/karens,Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav,Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling for anskaffelse av parallelle rammeavtaler for konsulentbistand ved anskaffelser. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriftens § 8-4 og § 8-5 og lovens § 5 ved ikke å angi minstekrav for kvalifikasjonskriteriene vedrørende bemanning og organisering. Videre fant klagenemnda at innklagede hadde brutt begrunnelsesplikten, jf. forskriftens § 11-14 (4). Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MTR
Registrert inn: 15.12.2008
Avsluttet: 25.05.2009
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda