2008/27 Skattedirektoratet

Innklaget: Skattedirektoratet
Klager: Animosjon AS
Saksdokument: 200827
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Annet,De generelle kravene i § 5,Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon,Tildelingsevaluering,Ulovlig tildelingskriterium,Vedståelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse under nasjonal terskelverdi for anskaffelse av et databasert pauseprogram. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til forutberegnelighet ved at det verken i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget var angitt noe om hvor mange lisenser det var aktuelt å anskaffe. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: EPE
Registrert inn: 07.02.2008
Avsluttet: 28.04.2008
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda