Gå til innhold

2008/3 Helseforetakenes Innkjøpsservice AS

Innklaget: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS
Klager: Medical Home Tech AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: EPE
Registrert inn: 20080108
Avsluttet: 20080124
Status: Avgjort
Avgjort av: