Gå til innhold

2008/4 Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Innklaget: Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Klager: Ola O.K. Giæver jf
Saksdokument: 20084
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede inngikk en avtale om å leie lokaler for ambulansestasjoner med Lyngen kommune. Klagenemnda kom til at avtalen i realiteten var en bygg- og anleggsanskaffelse som var omfattet av regelverket, og at innklagede ikke hadde kunngjort anskaffelsen i samsvar med forskrift om offentlige anskaffelser § 2-1 (2), jf. § 2-2, og dermed gjennomført en direkteanskaffelse. Nemnda gikk ikke inn på om det forelå grunnlag for ileggelse av overtredelsesgebyr, jf. lovens § 7, siden direkteanskaffelsen fant sted før reglene om ileggelse av gebyr trådte i kraft den 1. januar 2007.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: AVI
Registrert inn: 03.01.2008
Avsluttet: 02.06.2008
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda