Gå til innhold

2008/7 Steinkjer kommune

Innklaget: Steinkjer kommune
Klager: Norsk Industri
Saksdokument: 20087_2008-7 Norsk Industri - Steinkjer kommune.
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede tildelte en enerett for behandling av våtorganisk avfall fra husholdninger samt kloakkslam fra Steinkjer kommune. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde hjemmel i forskriftens § 1-3 (2) bokstav h til å tildele kontrakt med hjemmel i eneretten, og at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse. Klagenemnda kom til at gebyr ikke skulle ilegges, siden dette var et juridisk uavklart rettsområde, og at innklagde ikke hadde utvist grov uaktsomhet ved å tildele eneretten.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: AVI
Registrert inn: 08.01.2008
Avsluttet: 23.06.2008
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda