2008/86 Helse Bergen HF

Innklaget: Helse Bergen HF
Klager: Taxi 1 AS
Saksdokument: 200886
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Annet,Avlysning/totalforkastelse,Avvisning av leverandør,Avvisning av tilbud,De generelle kravene i § 5,Feil i/uklart konkurransegrunnlag,Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon,Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Helse Bergen HF gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av pasienttransport. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravene til forutberegnelighet, likebehandling og etterprøvbarhet ved ikke å opplyse om volumtallene for hver av kommunene pasienttransporten gjaldt. Videre fastslo nemnda at kravene til forutberegnelighet og likebehandling var brutt ved at ett av tildelingskriteriene, knyttet til referanser, ikke var evaluert forsvarlig. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: EPE
Registrert inn: 28.05.2008
Avsluttet: 10.11.2008
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda