Gå til innhold

2008/9 Hordaland Fylkeskommune

Innklaget: Hordaland Fylkeskommune
Klager: Siemens AS Divisjon Building Technologies
Saksdokument: 20089
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Annet,Begrunnelse,De generelle kravene i § 5,Klageadgang/klagefrist/karens,Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse på tilbygg/ombygging av Knarvik videregående skole. Konkurransen, som senere ble omgjort til en konkurranse med forhandling uten foregående kunngjøring, gjaldt en delt entreprise som blant annet omfattet SD-anlegg (sentralt driftsanlegg) for bygningen. Klagenemnda kom til at innklagede ikke har brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: BDA
Registrert inn: 09.01.2008
Avsluttet: 02.04.2008
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda