2008/92 Kriminalomsorgens IT-Tjeneste (KITT)

Innklaget: Kriminalomsorgens IT-Tjeneste (KITT)
Klager: Rambøll Informatik AS
Saksdokument: 200892
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avklaring eller retting av tilbud,Avvisning av leverandør,Begrunnelse,Erstatning,Frister,Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav,Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av løsning for straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Kriterier brukt til kvalifisering ble i realiteten anvendt også som tildelingskriterier i strid med forskriftens § 20-1, jf. C-532/06 ?Lianakis?. Klagenemnda fant dernest at innklagede hadde brutt forskriftens § 21-1 (1), jf. kravet til forutberegnelighet i lovens § 5, ved å oppjustere klagers pristilbud til 24 sett spesialutstyr.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ISL
Registrert inn: 05.06.2008
Avsluttet: 08.12.2008
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda