Gå til innhold

2009/0262 Agder Renovasjon AS

Innklaget: Agder Renovasjon AS
Klager: Veolia Miljø Gjenvinning AS
Saksdokument: 20090262_2009-262_2
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ISL
Registrert inn: 10.12.2009
Avsluttet: 01.02.2010
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda