Gå til innhold

2009/0262 Agder Renovasjon AS

Innklaget:Agder Renovasjon AS
Klager:Veolia Miljø Gjenvinning AS
Saksdokument:20090262_2009-262_2
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:ISL
Registrert inn:10.12.2009
Avsluttet:01.02.2010
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda