Gå til innhold

2009/1 Askøy kommune

Innklaget: Askøy kommune
Klager: Demokratene Askøy
Saksdokument: 20091
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klagenemnda ila Askøy kommune gebyr stort kr 1.750.000,- for en ulovlig direkte anskaffelse av oppføring av leiligheter. Klagenemnda fant at unntaket for kunngjøring i forskriftens § 1-3 (2) bokstav b ikke kom til anvendelse, og at innklagede hadde utvist grov uaktsomhet ved å tildele kontrakt direkte uten forutgående konkurranse.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: AVI
Registrert inn: 02.01.2009
Avsluttet: 10.06.2009
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda