2009/118 Oppland fylkeskommune

Innklaget: Oppland fylkeskommune
Klager: Termo Storkjøkken AS
Saksdokument: 2009118_2009-118 Oppland fylkeskommune
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Tildelingsevaluering

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: BBE
Registrert inn: 26.05.2009
Avsluttet: 22.03.2010
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda