Gå til innhold

2009/158 St. Olavs Hospital HF

Innklaget:St. Olavs Hospital HF
Klager:K. Lund AS
Saksdokument:2009158_2009-158 St. Olavs Hospital HF
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Ulovlig tildelingskriterium. Uklart tildelingskriterium.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LKH
Registrert inn:10.07.2009
Avsluttet:08.03.2010
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda