2009/158 St. Olavs Hospital HF

Innklaget: St. Olavs Hospital HF
Klager: K. Lund AS
Saksdokument: 2009158_2009-158 St. Olavs Hospital HF
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Ulovlig tildelingskriterium. Uklart tildelingskriterium.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LKH
Registrert inn: 10.07.2009
Avsluttet: 08.03.2010
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda