2009/18 Volda kommune

Innklaget: Volda kommune
Klager: Tømrer Service AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: IMA
Registrert inn: 20090130
Avsluttet: 20090710
Status: Avgjort
Avgjort av: