Gå til innhold

2009/2 Akershus fylkeskommune

Innklaget: Akershus fylkeskommune
Klager: Biblioteksentralen AL
Saksdokument: 20092
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud,Feil i/uklart konkurransegrunnlag,Frister

Sammendrag

Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om transportordning for bibliotekene i Oslo og Akershus fylker. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til god forretningsskikk i lovens § 5 og forskriftens § 3-1 ved å ikke gi en dags forlengelse av tilbudsfristen i konkurransen. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LMI
Registrert inn: 06.01.2009
Avsluttet: 06.07.2009
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda