2009/218 Tjeldsund kommune

Innklaget: Tjeldsund kommune
Klager: Kongsviktoppen AS
Saksdokument: 2009218_2009-218
Avgjørelse: Avvist - uhensiktsmessig for behandling
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 05.10.2009
Avsluttet: 07.02.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat