Gå til innhold

2009/284 Fortum Distribution AS

Innklaget:Fortum Distribution AS
Klager:El-Tilsynet AS, Infratek Elsikkerhet AS og Elsikkerhet Norge AS
Saksdokument:2009284_2009-284
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om anskaffelse av DLE-tjenester i området Drammen, Nedre Eiker og Kongsberg. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt kravet til forutberegnelighet i loven § 5 ved ikke å avvise valgte leverandør.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LKH
Registrert inn:24.12.2009
Avsluttet:17.01.2011
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda