Gå til innhold

2009/4 Kommunene Re, Sande, Hof, Stokke, Lardal, Nøtterøy og Larvik

Innklaget: Kommunene Re, Sande, Hof, Stokke, Lardal, Nøtterøy og Larvik
Klager: Re-Nett AS
Saksdokument: 20094
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling vedrørende anskaffelse av bredbånd for innbyggere, næringsliv og skoler/kommunale enheter i syv Vestfoldskommuner. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til forutberegnelighet i lovens § 5 ved å ikke foreta en saklig og forsvarlig vurdering av underkriteriet service. Klagers øvrige anførsler ble ikke behandlet eller har ikke ført frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MTR
Registrert inn: 08.01.2009
Avsluttet: 06.07.2009
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda