Gå til innhold

2009/5 Norsk Tipping

Innklaget: Norsk Tipping
Klager: HMS Øst
Saksdokument: 20095
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse,Klageadgang/klagefrist/karens,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale om levering av HMS-tjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften § 9-1 (1) ved å ikke informere om rammeavtalens anslåtte totalverdi i kunngjøringen. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem eller ble ikke behandlet.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LMI
Registrert inn: 09.01.2009
Avsluttet: 20.07.2009
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda