2009/53 Vinje kommune

Innklaget: Vinje kommune
Klager: Haukeli og Edland Næringslag
Saksdokument: 200953
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder:

Sammendrag

Påstand om ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider ved kjøp av parkeringskjeller og ileggelse av overtredelsesgebyr

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 11.03.2009
Avsluttet: 21.04.2010
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda