Gå til innhold

2009/6 Vardø kommune

Innklaget: Vardø kommune
Klager: Finmark Entreprenør AS
Saksdokument: 20096
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5,Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede foretok en direkte anskaffelse for diverse bygningsmessige arbeider. Klagenemnda fant at anskaffelsen verken kunne anses som en ulovlig direkte anskaffelse, idet verdien av den ikke oversteg kunngjøringsgrensen, eller var i strid med kravet til konkurranse, idet forholdene i den aktuelle sak tilsa at det ikke var nødvendig å kontakte mer enn én leverandør.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: EPE
Registrert inn: 12.01.2009
Avsluttet: 08.06.2009
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda