Gå til innhold

2009/8 Troms fylkeskommune

Innklaget: Troms fylkeskommune
Klager: Antra AS
Saksdokument: 20098
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klagenemnda ila Troms fylkeskommune gebyr stort kr 70 000,- for en ulovlig direkte anskaffelse av en løypeprepareringsmaskin. Klagenemnda fant at anskaffelsens verdi oversteg terskelverdien for kunngjøring, og at innklagede hadde utvist grov uaktsomhet ved å tildele kontrakt direkte uten forutgående konkurranse.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LMI
Registrert inn: 16.01.2009
Avsluttet: 28.08.2009
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda