2010/0333 Tønsbergfjordens avløpsutvalg IKS

Innklaget: Tønsbergfjordens avløpsutvalg IKS
Klager: Eurofins Norsk Miljøanalyse AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ELGJ
Registrert inn: 06.12.2010
Avsluttet: 23.02.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: