Gå til innhold

2010/1 Grimstad kommune

Innklaget: Grimstad kommune
Klager: NHO Agder
Saksdokument: 20101
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder:

Sammendrag

Ulovlig direkte anskaffelse. Prosjektet ”Parkeringshus i fjell” (Prosjektnr. 68561).

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: jolm
Registrert inn: 08.01.2010
Avsluttet: 25.08.2010
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda