Gå til innhold

2010/101 Nordlandssykehuset

Innklaget: Nordlandssykehuset
Klager: AS Sigurd Hesselberg
Saksdokument: 2010101_2010-101
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende renovering av gulvbelegg i et sykehuskjøkken. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften § 3-7, jf. forvaltningsloven § 6 (2) ved at prosjektlederen var inhabil som følge av nært vennskap med en av eierne hos valgte leverandør. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MARU
Registrert inn: 06.04.2010
Avsluttet: 02.02.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda