Gå til innhold

2010/103 Aust-Agder fylkeskommune

Innklaget:Aust-Agder fylkeskommune
Klager:Arendal El-Team Installasjon AS
Saksdokument:2010103_2010-103
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av entreprise K401 ”Elektroteknikk” i forbindelse med utbyggingen av Sam Eyde videregående skole. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket om offentlige anskaffelser.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LIVE
Registrert inn:07.04.2010
Avsluttet:02.05.2011
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda