Gå til innhold

2010/103 Aust-Agder fylkeskommune

Innklaget: Aust-Agder fylkeskommune
Klager: Arendal El-Team Installasjon AS
Saksdokument: 2010103_2010-103
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av entreprise K401 ”Elektroteknikk” i forbindelse med utbyggingen av Sam Eyde videregående skole. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket om offentlige anskaffelser.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIVE
Registrert inn: 07.04.2010
Avsluttet: 02.05.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda