2010/109 Ski kommune

Innklaget: Ski kommune
Klager: Lønnheim Entreprenør AS
Saksdokument: 2010109_2010-109
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en begrenset anbudskonkurranse vedrørende totalentreprise på prosjektering og oppføring av en ny idrettshall. Klagenemnda kom til at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist fra konkurransen i medhold av forskriften § 20-13 (1) bokstav e, som følge av brudd på minstekrav i kravspesifikasjonen. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem eller ble ikke behandlet.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: IBPE
Registrert inn: 13.04.2010
Avsluttet: 28.02.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda