Gå til innhold

2010/109 Ski kommune

Innklaget:Ski kommune
Klager:Lønnheim Entreprenør AS
Saksdokument:2010109_2010-109
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en begrenset anbudskonkurranse vedrørende totalentreprise på prosjektering og oppføring av en ny idrettshall. Klagenemnda kom til at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist fra konkurransen i medhold av forskriften § 20-13 (1) bokstav e, som følge av brudd på minstekrav i kravspesifikasjonen. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem eller ble ikke behandlet.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:IBPE
Registrert inn:13.04.2010
Avsluttet:28.02.2011
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda