Gå til innhold

2010/11 Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB)

Innklaget: Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB)
Klager: IntraPoint AS
Saksdokument: 201011
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Kravet til konkurranse. Kravet til likebehandling. Klageadgang

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 15.01.2010
Avsluttet: 08.11.2010
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda