Gå til innhold

2010/120 Oslo kommune

Innklaget:Oslo kommune
Klager:Karlsen & Nordseth AS
Saksdokument:2010120_2010-120
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av parallelle rammeavtaler for taktekkings- og blikkenslagerarbeider. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravene til begrunnelse i § 13-3 (1) fjerde punktum jf. § 11-14 (1) ved ikke å opplyse om volumtallene som var lagt til grunn ved prisevalueringen, i tildelingsmeddelelsen til klager.  Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:raso
Registrert inn:21.04.2010
Avsluttet:21.02.2011
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda