2010/120 Oslo kommune

Innklaget: Oslo kommune
Klager: Karlsen & Nordseth AS
Saksdokument: 2010120_2010-120
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av parallelle rammeavtaler for taktekkings- og blikkenslagerarbeider. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravene til begrunnelse i § 13-3 (1) fjerde punktum jf. § 11-14 (1) ved ikke å opplyse om volumtallene som var lagt til grunn ved prisevalueringen, i tildelingsmeddelelsen til klager.  Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: raso
Registrert inn: 21.04.2010
Avsluttet: 21.02.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda